Home»Kültür»BİN AYDAN DAHA HAYIRLI OLAN KADİR GECESİ’NİN ANLAMI VE BİLİNMEYENLERİ

BİN AYDAN DAHA HAYIRLI OLAN KADİR GECESİ’NİN ANLAMI VE BİLİNMEYENLERİ

Kadir Gecesi bizim için ömrümüzün fırsatı. Ve o, bu son on günün içine saklanmış. Ramazan’ın sonuna yaklaştığımız şu günlerde her geceyi Kadir Gecesi olabilir ümidiyle dolu dolu değerlendirme gayreti içinde olmak gerekiyor.

Kur’an-ı Kerim’de hususiyle üzerinde durulan Kadir gecesi, Ramazan-ı şerifin gecelerini süslemeye vesile olan ve bin ayı içinde barındıran bir gecedir. Cebrail (a.s) tarafından Efendimiz’e (S.A.S) Kadir gecesinin son on gün içinde olduğu bildirilmiş, özellikle de tek gecelerine vurgu yapılmıştır.

Kadir gecesinin kadrini bilmek için önce ne olduğunu bilmek gerektir. Kadir gecesi, mübarek gecelerin en üstünüdür ve ‘Gecelerin Sultanı’ olarak namlanmıştır. Kadir gecesi Kur’an gecesidir, Bedir gecesidir, Mele-i A’lanın toplantı gecesidir, gökler ötesinde ruhaniyetin oluştuğu gecedir.

İbn-i Receb el-Hanbelî’in belirttiği gibi: Ramazan ayının, günahlara keffaret olmasının ve bağışlanmanın sebebleri temelde üç tanedir:

Ramazan orucu, gecelerini kıyamla geçirmek ve Kadir gecesini ihya etmek. Bazı eserlerde Hz. Ali Kadir gecesi şehid edildi, diye geçmektedir.

İslam’ın ruhî hayatı denilen tasavvufî ifadesiyle Kadir gecesi, fenâ-yı Zat’a mazhariyetin zevkedildiği gecedir. Kadir gecesi Hz. Muhammed ve ümmetine mahsus kılınmış, diğer peygamber ve ümmetlerine nasip edilmemiş özel bir gecedir. Kadir Gecesi, Müslümanların yıllık üçüncü bayramıdır denilmiştir.

Leyâl-i Mübâreke-i Hamse ‘Beş mübarek gece’ (yani dinî kandiller) içerisinde doğrudan Kur’an-ı Kerim’de hâiz olduğu sûre ile haklı ve hakikatli bir mevkiye sahip olan Kadir gecesi, müslümanların gönül dünyalarında da, hatta en zayıf imanlı ve amelsizlerine kadar, derin bir etkiye sahiptir.

Kadir gecesi doğanlara Kadir, Kadriye, yahut Abdülkadir ismi konulması halk arasında meşhur olmuştur. Kadir gecesinin fâikiyetini gösterir bir yaklaşım, Kadir gecesi olsun, sair mübarek vakitler olsun, farklılığını ve fâikiyetini şöyle bir yaklaşım ile anlamamız daha kolay olacaktır:

‘Birtakım zamanlarda mesai yapanlara, normal zamanların birkaç katı fazla ücret verilir. Bazı olayların yıldönümleri ikramiye günleridir. Bazı krallar tahta çıkışları ya da işbaşına gelince cülus bahşişi dağıtırlar.

Bazan genel af ilân edilir ve çok büyük cezalar dahi bağışlanır. Bazı pazar, panayır ve yerlerde yüzdeyüzleri çok âşan kârlar sağlanır… Bütün bunlar bizim Kadir Gecesi gibi zamanları anlamamızda sadece bir fikir verebilirler. Çünkü o gecenin sahibi Sânî’dir, Cevvâd’dır, Kerim’dir, Gaffâr’dır…

O’nun hazinesi, cömertligi, keremi, bağışlaması başkalarınınkine benzemez. O, insanlara göre ne kadar büyükse, O’nun bahşişi ve affı da onlanrinkine göre o kadar büyüktür. Hazineler O’nun olduğuna göre, kime ne kadar vereceğini de O bilir.

İşte Kadir Gecesi, O’nun Muhammed Ümmetine bir bahşişi, bir genel af ilanı ve bir ikramiyesidir. Bu, ayrıca Allah (cc)’in kullarına ne kadar acıdığını ve kurtuluşlarını nasıl istediğini de gösterir.” Eğer cennetten bir adam çıksa, ve bütün dünya ehli de ona misafir olmak isterse o hepsini yedirir içirir, giydirir. İşte Kadir Gecesi de Hakk’ın misafirlerinden biridir.

Onun ziyafeti bütün dünya halkına yeter. Mahlukatın tümü Allah’ın misafiri ve kullarıdır. Onun keremi onlara yetmez mi, cömertliği onlara kafi gelmez mi? Kadir Gecesi, nurlu, feyizli, ışıklı bir gecedir. Ondan gönüllerimize yayılan ışık, Kur’an’ın ışığıdır.

‘Bu ışık, yüce Allah’ın Kuran’ındaki ışığıdır. Bütün Kadir gecesi boyu yeryüzü ile yücelerin yücesi arasında mekik dokuyan meleklerin ve Cebrail’in ışıklarıdır. Varlık alemine ve varlık aleminde gezinen ruhlara yayılan esenlik merheminin ışıklarıdır, nurudur.’

Kadir gecesi hakkında kısa bilgiler:

  • Kur’an-ı Kerim bu ayda inmeye başlamıştır.
  • Bu ay bin aydan (83 yıl) daha hayırlıdır.
  • Kur’anda geçen tek Kandil gecesi budur.
  • Peygamberimiz, Kadir gecesini yakalayabilmek için Ramazanın son on gününde, her zamankinden daha fazla ibadet eder, aile fertlerini de ibadet için uyandırırdı.
  • Ezelde takdir edilmiş olayların, bir yıl içerisinde meydan gelecek olanları görevli meleklere bildirilir.
  • Karar gecesidir. Bir yıl içinde başımıza gelecek olaylar hakkında karar verilecektir.
  • Cebrail (a.s.) ve diğer melekler bu gece yeryüzüne inerek Allah’a ibadet eden kullara selâm verirler.
  • Bu gece tan yeri ağarana kadar selâm, esenlik ve feyizli bir vakittir.
  • Kur’anın indiği bu geceyi, mealiyle beraber çokca Kur’an okumak, dua etmek, tövbe- istiğfarda bulunmak suretiyle ihya etmeliyiz.
  • Namaz borcu olanların hiç olmazsa bir günlük kaza namazı kılmaları, böyle bir borcu olmayanların ise nafile namaz kılmaları uygun olur.

Fazla söze gerek yok. Kadir gecesinin kadrini en iyi bilen Kadirşinas insan, Efendimiz (sav) şöyle buyuruyor: ‘Kim ki faziletine inanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.’

UYARI: Yayınlanan haber, yazı ve fotoğrafların tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilse dahi haber, yazı ve fotoğraflar özel izin alınmadan kullanılamaz.

BİZİ FACEBOOK SAYFAMIZDAN TAKİP EDİNİZ. TIKLA VE TAKİP ET